An Chéad Bhean/The First Woman | Eimear Nic Roibeaird at Dillon Gallery, Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich, Belfast

 

An Chéad Bhean/The First Woman | Eimear Nic Roibeaird at Dillon Gallery, Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich, Belfast Date/Time
Date(s) - 03/02/2022 - 17/03/2022

Location
Dillon Gallery, Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich

Website
www.culturlann.ie/en/visual-arts

Email
emma@culturlann.ie

Categories...

iCal

Tá lúcháir ar Eimear Nc Roibeaird a céad taispeántas aonarach a léiriú i nDánlann Gerard Dillon dar teideal An Chéad Bhean | The First Woman. Insíonn An Chéad Bhean scéal bhantracht na hÉireann tríd an phéintéireacht agus saothar scríofa bunaithe ar phearsa na Caillí. Tagann an Chailleach aníos i saíocht agus oidhreacht na hÉireann. Is carachtar í an Chailleach atá bunaithe ar íomhánna urchóideacha a bhfuil cúmhacht dhochreidte acu nach raibh faoi smacht an Naisiúnachais ná na Críostaíochta. Sa taispeántas seo, léireofar í mar Aoife “damanta,” Ceasair dána, Mór-Ríoghain scáfar agus Sadhbh ghaisciúil. Ag sníomh na finscéalaíochta agus na réadúlachta, is saothar meallacach é an taispeántas scéalaíochta seo atá á fhorbairt ag Eimear le 18 mí anuas. Tá sí faoi anáil a hoidhreachta agus a cultúir Ghaelaigh mar aon leis na scéalta miotaseolaíochta lenar tógadh í agus a taithí mar bhean Éireannach i gcoitinne.

Eimear Nic Roibeaird is delighted to debut her solo exhibition An Chéad Bhean/The First Woman in the Gerard Dillion Gallery. An Chéad Bhean tells the story of Irish womanhood through paintings and written work based on the Cailleach figure. The Cailleach figure appears in Irish lore and heritage. The Cailleach is a character is based upon the villainous image giving to Irish woman who possessed unattainable power that neither Nationalism nor Christianity could possess. In this exhibition she will be depicted as the “wicked” Aoife, the venturous Cessair, the frightful Morrigan and the heroic Sadbh. Weaving together myth and realism, this narrative exhibition is a compelling body of work that has been developed by Nic Roibeaird the past 18 months. She is inspired by her Gael heritage and culture and the stories of Mythology she was raised with and her own experiences as an Iriah woman.

Map

Loading Map....

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. You can review our Privacy Policy under the menu above: About VAI > VAI Privacy Statement

Close