Job Vacancy | Oifigeach Ealaíona Pobail / Community Arts Officer at Culturlann, Belfast

Application deadline: 20 June

Clár ealaíona pobail a dhéanamh faoi choinne lucht féachana ilghnéitheach, a dhíríonn agus a dhéanann ceiliúradh ar an Ghaeilge, ar an chultúr Ghaelach agus ar na healaíona Gaelacha.

Culturlann are seeking to appoint an officer to oversee their community arts programme that focuses on and celebrates the Irish language, culture and art.

For full job description and application form email: aisling@culturlann.ie.

Príomhfhreagrachtaí:

• Teagmháil a dhéanamh leis an phobal áitiúil, le healaíontóirí agus le páirtithe leasmhara eile le clár teanga, cultúir agus ealaíon a fhorbairt.
• Clár ilghnéitheach a chur ar fáil a mheallann lucht féachana chomh mór agus is féidir agus a dhíríonn ar na nithe seo a leanas:

  • An lucht féachana atá ann cheana féin a chothú agus ceann úr a fhorbairt faoi choinne imeachtaí Gaeilge imeachtaí a bhaineann leis an chultúr Ghaelach agus leis na healaíona Gaelacha.
  • Comhoibriú le heagrais eile le tionscadail a fhorbairt a dhíríonn ar an Ghaeilge, ar an chultúr Ghaelach agus ar na healaíona Gaelacha.
  • Grúpaí na Cultúrlainne, a thagann le chéile go rialta ann, a fhorbairt – Cór Loch Lao, an cumann drámaíochta óige Aisling Óg, Club Óige na bhFál, an Ciorcal Léitheoireachta, agus grúpa ealaíon na dTuistí agus na dTachrán ina measc.
  • Coimeádaíocht ar 8 dtaispeántas in aghaidh na bliana i nDánlann Dillon agus i ndánlann na mBallaí Bána a mhaoirsiú i gcomhar le Painéal Ealaíon na Cultúrlainne.
  • Imeachtaí ardcháilíochta a eagrú faoi choinne féilte éagsúla, amhail Lá na Féile Bríde, Lá na Féile Pádraig, Bealtaine, Féile an Phobail, Liú Lúnasa, Samhain, Fleadh Feirste agus an Nollaig.
  • Scoil samhraidh óige a mhaoirsiú a dhíríonn ar an chultúr Ghaelach agus ar na healaíona Gaelacha.
  • Imeachtaí rialta eile a bhainistiú, amhail an seisiún seachtainiúil ceoil thraidisiúnta sa chaifé, Na Bopóga, srl.

culturlann.ie

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. You can review our Privacy Policy under the menu above: About VAI > VAI Privacy Statement

Close