Open Call | Visual Arts Panel for Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Belfast (Voluntary Position)

Application Deadline: 1 September, 5pm.

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich seeks expressions of interest from those interested in becoming members of the Visual Art Panel. This voluntary panel will meet twice yearly to support and guide the programming of the Gerard Dillion and Ballaí Bána gallery spaces.

They are interested in hearing from people who:
• have a proven track record of working within and knowledge of, the Visual Arts in NI
• will work in accordance with the aims and objectives of An Chultúrlann
• are Irish speakers – (learners seeking to improve their Irish are welcome)

To apply please complete the expression of interest form which can be found on their website www.culturlann.ie
Submissions should be sent to emma@culturlann.ie

Iarann Cultúrlann McAdam Ó Fiaich léirithe spéise ó dhaoine ar suim leo bheith ina gcomhaltaí dár bPainéal Amharcealaíon. Buailfidh an painéal deonach sin le chéile dhá uair sa bhliain le tacaíocht a thabhairt do chláir ár nDánlanna Gerard Dillon agus Ballaí Bána agus le hiad a threorú.

Bheadh suim againn scéal a fháil ó dhaoine:
• a bhfuil sé léirithe go soiléir acu go bhfuil taithí cruthaithe acu bheith ag obair laistigh de na hAmharcealaíona i dTÉ agus go bhfuil sé eolach orthu.
• a bheidh sásta bheith ag obair de réir aidhmeanna agus cuspóirí na Cultúrlainne
• a bhfuil Gaeilge acu – (cuirfear fáilte roimh iarratais ó fhoghlaimeoirí atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge)

Le hiarratas a chur isteach comhlánaigh an fhoirm léirithe spéise ar féidir teacht ar ár suíomh gréasáin www.culturlann.ie Ní mór iarratais a bheith istigh faoi 5pm 01/09/19 chuig emma@culturlann.ie

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. You can review our Privacy Policy under the menu above: About VAI > VAI Privacy Statement

Close